Misyonumuz

Eflani Un olarak, sahip olduğumuz kaynakları ve değerleri verimli ve mükemmel şekilde kullanarak

müşterilerimize ürün ve hizmet haline getirerek ülkemiz ekonomisinde etkili ve saygın bir yer almak.

İnsan, kalite, teknoloji, yenilik ve verimlilik odaklı dinamik stratejiler üreterek sürekli, kendimizi

yenileyerek müşterilerimize yüksek değeri ve faydayı ürün ve hizmet olarak kazandırmak.

İlkeler ve hedefler;

  • Bireye ve topluma saygı
  • Doğruluktan ödün vermemek
  • İş ahlakı ilkelerine bağlılık
  • Kaliteden ödün vermemek ve en mükemmel ürün üretmek
  • Müşteri tatminine dayalı süreklilik ilişkisini sağlamak
  • Yeni teknolojileri transfer etmek, kullanmak ve geliştirmek